Arewa Radio

On Air Now

ZANGON BARKA DA SAFIYA

5:00am - 10:00am

ZANGON BARKA DA SAFIYA

5:00am - 10:00am

ZANGON RANA

10:00am - 3:00pm

ZANGON MARAICE

3:00pm - 8:00pm